YOMEDIA
NONE

Trừ số đo thời gian


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Trừ số đo thời gian

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Ví dụ 1:

Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian ?

Ta phải thực hiện phép trừ: 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy:      15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = 2 giờ 45 phút.

b) Ví dụ 2:

Trên cùng một đoạn đường, Hòa chạy hết 3 phút 20 giây. Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây ?

Ta phải thực hiện phép trừ:

3 phút 20 giây - 2 phút 45 giây = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy:     3 phút 20 giây - 2 phút 45 giây = 35 giây.

1.2. Giải bài tập SGK trang 133

Bài 1 SGK trang 133

Tính:

a) 23 phút 25 giây - 15 phút 12 giây;

b) 54 phút 21 giây - 21 phút 34 giây;

c) 22 giờ 15 phút - 12 giờ 35 phút.

Hướng dẫn giải:

Bài 2 SGK trang 133

Tính:

a) 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;

b) 14 ngày 15 giờ - 3 ngày 17 giờ;

c) 13 năm 2 tháng - 8 năm 6 tháng.

Hướng dẫn giải:

Bài 3 SGK trang 133

Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải:

Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

           8 giờ 30 phút - 6 giờ 45 phút - 15 phút = 1 giờ 30 phút 

                                                               Đáp số: 1 giờ 30 phút.

1.3. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 134

Bài 1 SGK trang 134

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12 ngày = ... giờ                                       b) 1,6 giờ = ... phút

    3,4 ngày = ... giờ                                           2 giờ 15 phút =... phút

    4 ngày 12 giờ = ... giờ                                    2,5 phút = ... giây

    \(\frac{1}{2}\) giờ = ... phút                          4 phút 25 giây = ... giây

Hướng dẫn giải:

a) 12 ngày = 288 giờ             (24 giờ x 12 = 288 giờ)             

3,4 ngày = 81,6 giờ               (24 giờ x 3,4 = 81,6 giờ)              

4 ngày 12 giờ = 108 giờ         (24 giờ x 4 + 12 giờ = 108 giờ)                 

\(\frac{1}{2}\) giờ = 30 phút             (60 phút x \(\frac{1}{2}\) = 30 phút )   

b) 1,6 giờ = 96 phút                (60 phút x 1,6 = 96 phút)

2 giờ 15 phút = 135 phút         (60 phút x 2 + 15 phút = 135 phút)

2,5 phút = 150 giây                 (60 giây x 2,5 = 150 giây)

4 phút 25 giây = 265 giây        (60 giây x 4 + 25 giây = 265 giây).

 

Bài 2 SGK trang 134

Tính:

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng;

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ;

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút.

Hướng dẫn giải:

Bài 3 SGK trang 134

Tính:

a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng;

b) 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ;

c) 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút.

Hướng dẫn giải:

Bài 4 SGK trang 134

Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?

Hướng dẫn giải:

Hai sự kiện cách nhau số năm là:

        1961 - 1492 = 469 (năm)

                                       Đáp số: 469 năm.

Lời kết

Hỏi đáp về Trừ số đo thời gian

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF