YOMEDIA
NONE

Chia số đo thời gian cho một số


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Chia số đo thời gian cho một số

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Ví dụ 1:

Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu ?

Ta phải thực hiện phép chia:

                42 phút 30 giây : 3 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy:  42 phút 30 giây : 3 = 14 phút 10 giây.

b) Ví dụ 2: 

Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất 1 vòng hết bao lâu ?

Ta phải thực hiện phép chia:

                7 giờ 40 phút : 4 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: 7 giờ 40 phút : 4 = 1 giờ 55 phút.

1.2. Giải bài tập SGK trang 136

Bài 1 SGK trang 136

Tính 

a) 24 phút 12 giây : 4 ;                               b) 35 giờ 40 phút : 5;

c) 10 giờ 48 phút : 9 ;                                 d) 18,6 phút : 6.

Hướng dẫn giải:

 

Bài 2 SGK trang 136

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải:

Người đó làm 3 dụng cụ hết số thời gian là:

            12 giờ - 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút

Trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết số thời gian là:

            4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút

                                   Đáp số: 1 giờ 30 phút

1.3. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 137

Bài 1 SGK trang 137

Tính 

 

a) 3 giờ 14 phút x 3;                             b) 36 phút 12 giây : 3;

c) 7 phút 26 giây x 2;                           d) 14 giờ 28 phút : 7 .

Hướng dẫn giải:

 

Bài 2 SGK trang 137

Tính:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3;

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4.

Hướng dẫn giải:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3

= 5 giờ 65 phút × 3  (65 phút = 1 giờ 5 phút)

= 6 giờ 5 phút × 3

= 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3

= 3 giờ 40 phút  + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

= 3 giờ 40 phút  + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ 55 phút.

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

=  11 phút 56 giây : 4

= 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

= 25 phút 9 giây.

Bài 3 SGK trang 137

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

Hướng dẫn giải:

Lần thứ nhất người đó làm 7 sản phẩm hết số thời gian là:

        1 giờ 8 phút × 7 = 7 giờ 56 phút

Lần thứ hai người đó làm 8 sản phẩm hết số thời gian là:

        1 giờ 8 phút × 8 = 9 giờ 4 phút

Cả hai lần người đó làm hết số thời gian là:

        7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 16 giờ 60 phút

       16 giờ 60 phút = 17 giờ

                                          Đáp số: 17 giờ.

Bài 4 SGK trang 137

Điền dấu >, <, =  vào chỗ chấm: 

                                 4,5 giờ .... 4 giờ 5 phút

       8 giờ 16 phút − 1 giờ 25 phút ... 2 giờ 17 phút ×× 3

       26 giờ 25 phút :: 5 ... 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Hướng dẫn giải:

  • 4, 5 giờ = 4 giờ 30 phút

    Mà  4 giờ 30 phút > 4 giờ 5 phút.

    Vậy: 4, 5 giờ  >  4 giờ 5 phút.

  • 8 giờ 16 phút − 1 giờ 25 phút 

   = 7 giờ 76 phút−− 1 giờ 25 phút = 6 giờ 51 phút 

    2 giờ 17 phút × 3 = 6 giờ 51 phút

   Vậy:  8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút × 3

  •  26 giờ 25 phút : 5 = 5 giờ 17 phút        

   2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút = 4 giờ 85 phút = 5 giờ 25 phút

 Mà 5 giờ 17 phút < 5 giờ 25 phút.       

Vậy: 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Lời kết

Hỏi đáp về Chia số đo thời gian cho một số

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF