ON
YOMEDIA
VIDEO

Tuần 5 - Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tiếng Việt 5


Qua bài giảng Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê, giúp các em biết thống kê theo hàng (BT1) và thống kê bằng cách lập bảng (BT2) để trình bày kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên và của cả tổ.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1 (trang 51 sgk Tiếng Việt 5): Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

a) Số điểm dưới 5.

b) Số điểm từ 5 đến 6.

c) Số điểm từ 7 đến 8.

d) Số điểm từ 9 đến 10.

Trả lời

a) Số điểm dưới 5: 0

b) Số điểm từ 5 đến 6: 0

c) Số điểm từ 7 đến 8: 6

d) Số điểm từ 9 đến 10: 10

Câu 2 (trang 51 sgk Tiếng Việt 5): Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ.

Số thứ tự (1)

Họ và tên (2)

Điểm dưới 5 (3)

điểm từ 5 đến 6 (4)

điểm từ 7 đến 8 (5)

điểm từ 9 đến 10 (6)

1

Nguyễn An Nhơn

0

0

6

10

2

Lê Hoài Thu

0

0

5

11

3

Trịnh Văn Khoa

0

1

6

9

4

Lý Tùng Dương

0

2

6

8

5

Nguyễn Đỗ Bảo

0

1

6

9

6

Nguyễn Thái Hòa

0

0

5

11

7

Nguyễn Ngọc Dung

0

0

4

12

8

Trần Dạ Thảo

0

0

4

12

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

0

4

42

82

  • Thông qua bài giảng Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê, các em cần nắm được:
    • Biết thống kê kết quả học tập trong tuần của bản thân
    • Biết trình bày kết quả bằng bảng thống kê thể hiện kết quả học tập của từng học sinh trong tổ, của cả tổ.
    • Hiểu tác dụng của việc lập bảng thống kê: Làm rõ kết quả học tập của mỗi học sinh trong sự so sánh với kết quả học tập của mỗi bạn trong tổ.
  • Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bì giảng Luyện từ và câu: Từ đồng âm để có bước chuẩn bị thật tốt cho tiết học tiếp theo.

 

YOMEDIA
1=>1