AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?

  • A. Sự phát triển sản xuất
  • B. Sản xuất của cải vật chất
  • C. Đời sống vật chất, tinh thần
  • D. Cả A, B, C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>