AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để giúp cho các chủ thể kinh tế kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh đúng kỷ cương. Nhà nước cần phải làm gì?

  • A. Quản lý các hoạt động của các chủ thể kinh tế
  • B. Tạo hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách thuận lợi, hiệu quả
  • C. Bù lỗ cho các doanh nghiệp bị thua lỗ
  • D. Để cho các chủ thể kinh tế tự do kinh doanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>