AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến sự tồn tại của xã hội?

  • A. Cơ sở
  • B. Động lực
  • C. Đòn bẩy
  • D. Cả A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>