YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   "Khi giá cả một loại hàng hóa nào đó tăng lên thì người sản xuất nói chung sẽ tăng sản xuất mặt hàng ấy, nhưng có thể làm cho người tiêu dùng giảm nhu cầu về hàng hóa ấy". Nhận định trên phản ánh chức năng nào của thị trường?

  • A. Chức năng điều tiết. 
  • B. Chức năng thông tin.
  • C. Chức năng thừa nhận.
  • D. Chức năng thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17758

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA