YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong tư liệu lao động thì loại nào quan trọng nhất?

  • A. Tư liệu sản xuất
  • B. Công cụ lao động.
  • C. Hệ thống bình chứa
  • D. Kết cấu hạ tầng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17750

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA