AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi nào?

  • A. Do lao động tạo ra
  • B. Có công dụng nhất định
  • C. Thông qua mua bán
  • D. Cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>