YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chức năng của thị trường là?

  • A. Chức năng thực hiện
  • B. Chức năng thông tin
  • C. Chức năng điều tiết, kích thích
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA