• Câu hỏi:

  Chức năng của thị trường là?

  • A. Chức năng thực hiện
  • B. Chức năng thông tin
  • C. Chức năng điều tiết, kích thích
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC