AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không khi nói về phát biểu tự do:

  • A. Là dạng phát biểu mà chúng ta vẫn thường gặp trong đời sống. Ở đó, người phát biểu có thể hào hứng trình bày ý kiến của mình với người nghe. Và đấy là những ý kiến hoàn toàn không theo một chủ dề nào đã được quy định trước.
  • B. Sự khác biệt cơ bản giữa phát biểu tự do với các dạng phát biểu khác là người nói tự tìm cho mình chủ đề cũng như nội dung phát biểu. Chủ đề và nội dung ấy, nảy sinh một cách bất ngờ, ngẫu nhiên ngoài dự tính.
  • C. Đề phát biểu, người nói cần chọn đề tài. Đề tài được chọn đã được hình dung tương đối rõ rang trong tâm trí bạn. Bạn hãy ghi chép những ý khác nhau tìm ra trong suy nghĩ về đề tài. Giữ lại những ý nghĩ nào phù hợp với người nghe của mình. Sau khi đã chọn lọc xong, bạn hãy sắp xếp các ý lại thành một dàn ý để phát biểu.
  • D. Mặc dù không được chuẩn bị trước nhưng bài phát biểu tự do vẫn phải có chủ đề và nội dung phát biểu tập trung vào chủ đề đó. Người nói phải sắp xếp ý trong đầu và không được làm đứt mối với đường dây chủ đề khi phát biểu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>