AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu tự do là:

  • A. Trong giao tiếp, các nhân vật giao tiếp phát biểu tự do những quan điểm, quan niệm của mình.
  • B. Trong giao tiệp, để người nghe dể tiếp nhận, trong hoàn cảnh thích hợp người nói có thể có them sự gợi cảm hay hài hước. Như thế được gọi là phát biểu tự do.
  • C. Trong cuộc sống con người có thể gặp những tình huống khiến mình bỗng có nhu cầu phát biểu những lời không theo chủ đề đã chuẩn bị sẵn và theo chủ đề do mình tự chọn.
  • D. Phát biểu tự do là muốn nói gì cũng được không cần tuân theo một chủ dề nào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>