YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nào không đúng khi nhận định về đặc điểm ở vùng núi

  • A. Phần lớn các vùng núi trên thế giới đều phát triển mạnh
  • B. Nền kinh tế mang tính tự cung tự cấp
  • C. Người dân vùng núi sống dựa vào trồng trọt, chăn nuôi
  • D. Nhờ giao thông phát triển bộ mặt của vùng núi thay đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20038

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON