• Câu hỏi:

  Bộ mặt nhiều vùng núi thế giới biến đổi nhanh chóng là nhờ: 

  • A. Phát triển giao thông điện lực
  • B. Phát triển giáo dục, kinh tế, y tế, văn hoá
  • C. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao
  • D. Đẩy mạnh quá trình cơ giới hoá sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC