• Câu hỏi:

  Hoạt động kinh tế cổ truyền của dân tộc ít người vùng núi không phải là: 

  • A. Khai thác, chế biến lâm sản
  • B. Sản xuất hàng thủ công
  • C. Trồng trọt chăn nuôi
  • D. Du lịch và nghĩ dưỡng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC