• Câu hỏi:

  Nền kinh tế vùng núi phần lớn mang tính chất gì?

  • A. Tính tự cung tự cấp
  • B. Tính chất hiện đại
  • C. Tính chất hàng hoá
  • D. Tính chất kĩ thuật cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC