AMBIENT
  • Xác định phép lập luận của đoạn văn.

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Phép lập luận: chứng minh
    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>