• Câu hỏi:

  Xác định \(m\) để hàm số \(y=(m-3)x+1\) nghịch biến 

   

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. Không có m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để hàm số đã cho nghịch biến thì \(m-3<0=>m<3\) nên \(m=2\) thỏa

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC