AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất?

   

   

   

  • A. \(y=x+1\)
  • B. \(y=x^2\)
  • C. \(y=2x\)
  • D. \(y=2\sqrt{3}x+1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì \(y=x^2\) không có dạng \(y=ax+b\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>