ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với giá trị nào của \(m\) thì hàm số \(y=\sqrt{1-m}.x+1\) là hàm số bậc nhất?

   

  • A. Không có m
  • B. Vô số m
  • C. 2
  • D. \(m<1\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất thì \(\sqrt{1-m} \neq 0\) \(<=>\) \(m\leq 1\) và \(m \neq 1\) \(<=>\)\(m<1\)

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 283

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1