• Câu hỏi:

  Với giá trị nào của \(m\) thì hàm số \(y=\sqrt{1-m}.x+1\) là hàm số bậc nhất?

   

  • A. Không có m
  • B. Vô số m
  • C. 2
  • D. \(m<1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất thì \(\sqrt{1-m} \neq 0\) \(<=>\) \(m\leq 1\) và \(m \neq 1\) \(<=>\)\(m<1\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC