YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Với giá trị nào của \(m\) thì hàm số \(y=\sqrt{1-m}.x+1\) là hàm số bậc nhất?

   

  • A. Không có m
  • B. Vô số m
  • C. 2
  • D. \(m<1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất thì \(\sqrt{1-m} \neq 0\) \(<=>\) \(m\leq 1\) và \(m \neq 1\) \(<=>\)\(m<1\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 283

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF