ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho ba điểm \(A(0;-5), B(1;-2), C(2;1)\). Hỏi ba điểm này tạo thành?

   

  • A.  Đường thẳng
  • B. Tam giác cân
  • C. Tam giác vuông
  • D. Tam giác nhọn
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xác định đường thẳng đi qua \(A\) và \(B\) là \(y=3x-5\)

  Sau đó chứng minh \(C\) thuộc đường thẳng này

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 272

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1