AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho ba điểm \(A(0;-5), B(1;-2), C(2;1)\). Hỏi ba điểm này tạo thành?

   

  • A.  Đường thẳng
  • B. Tam giác cân
  • C. Tam giác vuông
  • D. Tam giác nhọn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xác định đường thẳng đi qua \(A\) và \(B\) là \(y=3x-5\)

  Sau đó chứng minh \(C\) thuộc đường thẳng này

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>