YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho ba điểm \(A(0;-5), B(1;-2), C(2;1)\). Hỏi ba điểm này tạo thành?

  • A.  Đường thẳng
  • B. Tam giác cân
  • C. Tam giác vuông
  • D. Tam giác nhọn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xác định đường thẳng đi qua \(A\) và \(B\) là \(y=3x-5\)

  Sau đó chứng minh \(C\) thuộc đường thẳng này

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 272

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON