YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xác định hệ số góc của đường thẳng  \(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=2\)

  • A. \(\frac{4}{3}\)
  • B. \(\frac{-4}{3}\)
  • C. \(\frac{1}{3}\)
  • D. \(\frac{1}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Viết phương trình đường thẳng thành: \(y=\frac{-4}{3}x+8\) nên hệ số góc là \(\frac{-4}{3}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1065

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON