ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Xác định hệ số góc của đường thẳng  \(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=2\)

   

  • A. \(\frac{4}{3}\)
  • B. \(\frac{-4}{3}\)
  • C. \(\frac{1}{3}\)
  • D. \(\frac{1}{4}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Viết phương trình đường thẳng thành: \(y=\frac{-4}{3}x+8\) nên hệ số góc là \(\frac{-4}{3}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1065

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1