ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho các điểm \(A(m;2)\) và \(B(1;m)\) nằm trên đường thẳng có hệ số góc \(m<0\). Tìm giá trị của m.

   

  • A. \(m=\sqrt{2}\)
  • B. \(m=2\)
  • C. \(m=0\)
  • D. \(m=-\sqrt{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Đường thẳng d có hệ số góc là m nên có dạng \((d): y=mx+n\). A và B thuộc d nên ta có hệ \(\left\{\begin{matrix} 2=m.m+n\\ m=m.1+n \end{matrix}\right. <=> \left\{\begin{matrix} m=-\sqrt{2}\\ n=0 \end{matrix}\right.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE