YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho (d): \(y=ax+b\). Tìm a, b biết (d) đi qua \(A(0;1)\) và song song với (d') trong đó (d') có hệ số góc là 2

   

  • A. \(\left\{\begin{matrix} a=1\\ b=1 \end{matrix}\right.\)
  • B. \(\left\{\begin{matrix} a=1\\ b=2 \end{matrix}\right.\)
  • C. \(\left\{\begin{matrix} a=2\\ b=1 \end{matrix}\right.\)
  • D. \(\left\{\begin{matrix} a=2\\ b=2 \end{matrix}\right.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   (d) đi qua \(A(0;1)\) nên \(1=a.0+b=>b=1\), (d) song song (d') và (d') có hệ số góc là 2 nên \(a=2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1067

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF