YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình đường thẳng (d) là \(y=\sqrt{3}x+1\), gọi \(\alpha\) là góc tạo bởi (d) và Ox. Tính \(\alpha\)

   

  • A. \(\alpha =60^{\circ}\)
  • B. \(\alpha =90^{\circ}\)
  • C. \(\alpha =45^{\circ}\)
  • D. \(\alpha =30^{\circ}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   \(\tan \alpha =\sqrt{3}\)  nên \(\alpha =60^{\circ}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1066

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF