YOMEDIA
  • Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn trích. (1,0 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính là: tự sự kết hợp với biểu cảm.
    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>