YOMEDIA
 • Phần 1: Đọc - hiểu (3,0 điểm) 

  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 3:

  ... Ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em đào đường đắp ụ, xẻ hào, khuân đá ...(1). Không biết cái chòi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa? (2) Những đường hầm bí mật chắc còn là khướt lắm. (3)...

  (Trích Làng - Kim Lân, Ngữ văn 9, tập một, tr. 163, NXB Giáo dục)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>