YOMEDIA
NONE
 • Read and choose the best answer

  Drawing

  The Kids love to draw

  Jack draws a car

  Jen draws a house

  Jill draws a circle

  Sara draws a heart and a sun

  Câu hỏi:

  Who loves to draw?

  • A. The Kids
  • B. Jack
  • C. Jen
  • D. Sara

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Who loves to draw?

  Ai thích vẽ?

  Thông tin: The Kids love to draw

  Đáp án đúng: A. The Kids

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 375620

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON