YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  I ______ two hands.

  • A. have
  • B. has
  • C. am
  • D. is

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  I have two hands.

  Dịch: Tôi có hai bàn tay.

  Chọn A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 375632

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON