YOMEDIA
NONE
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  ________ is mother? - She is in the living room.

  • A. When
  • B. What
  • C. Where
  • D. Why

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Where is mother? - She is in the living room.

  Dịch: Mẹ ở đâu? - Cô ấy đang ở phòng khách.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 375625

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON