YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Who draws a heart and a sun?

  • A. Jack
  • B. Sara
  • C. Jen
  • D. Jack, Sara and Jen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Who draws a heart and a sun?

  Ai vẽ trái tim và mặt trời?

  Thông tin: Sara draws a heart and a sun

  Đáp án đúng: B. Sara

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 375624

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON