YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Can you sing along? Yes, I _______

  • A. am
  • B. do
  • C. can
  • D. does

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Can you sing along? Yes, I can.

  Dịch: Bạn có thể hát theo không? Vâng tôi có thể.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 375633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON