YOMEDIA
NONE
 • Which one is correct?

  Câu hỏi:

  They _______ nice singers.

  • A. am
  • B. are
  • C. is
  • D. be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  They are nice singers.

  "They" - chủ ngữ số nhiều nên ta dùng động từ to be là "are"

  Dịch: Họ là những ca sĩ dễ thương.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 375635

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON