AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which of the following is NOT true about Cass?

  • A. His baby is born the following year
  • B. He wants his family to live in a big house
  • C. He wants to retire soon
  • D. He wants to earn more money

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>