AMBIENT
 • Câu hỏi:

  - Mother: “Haven’t you tidied up your room yet?” - Son: “____”

  • A. I will, after I do all the exercises in my textbook. 
  • B. I have my hands full with my tidying. 
  • C. The more I tidy, the worse it gets.
  • D. Why don’t you give me a hand with cleaning?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>