AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Roger _____.

  • A. has spent enough time with his family already
  • B. will ask his boss for retirement next year
  • C. has never been to Paris before
  • D. doesn’t want to go to Paris

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>