• Câu hỏi: How long ___________________________________________

  -->

  When did you last ride a bike?

  ---> How long ___________________________________________

  • A. have you ridden a bike?
  • B. is it since you rode a bike?
  • C. is it since you have got a bike-ride?
  • D. have you been riding a bike?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC