AMBIENT
 • Câu hỏi: I ___________________________________________________

  -->

  Seeing Nelson Mandela will always stay in my memory.

  ---> I ___________________________________________________

  • A. will never forget to see Nelson Mandela.
  • B. never will forget seeing Nelson Mandela.
  • C. will never forget seeing Nelson Mandela.
  • D. never forget when I saw Nelson Mandela.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA