AMBIENT
 • Câu hỏi: In spite of ________________________________________

  -->

  Although he was seriously ill, he was determined to finish his work.

  ---> In spite of ________________________________________

  • A. the serious ill, he was determined to finish his work.
  • B. be ill seriously, he was determined to finish his work.
  • C. his serious illness, he was determined to finish his work.
  • D. he was ill seriously, he was determined to finish his work.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA