• Câu hỏi: Ive still got the camera __________________________________  

  -->

  I've still got the camera because no one has claimed it.

  ---> I've still got the camera __________________________________  

  • A. because it hasn't been claimed.
  • B. because of not claiming on it.
  • C. because of no claim has been made on it.
  • D. because it has been claimed by no one.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC