AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What will the host do if he or she doesn't like the present?

  • A. tell a "white lie".
  • B. say how much they dislike the present.
  • C. prevent the guest from being happy.
  • D. All of them.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>