YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  What is the weather like?

  • A. It is beautiful.
  • B. It is lovely.
  • C. It is excellent.
  • D. It is friendly.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thông tin: The weather is lovely, so I go swimming most of the time.

  Dịch: Thời tiết đẹp, vì vậy tôi đi bơi hầu hết thời gian.

  Đáp án đúng: B. It is lovely.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON