YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  What is seafood like?

  • A. It is beautiful.
  • B. It is lovely.
  • C. It is excellent.
  • D. It is friendly.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thông tin: The hotels look beautiful and the seafood is excellent.

  Dịch: Các khách sạn nhìn đẹp và hải sản là tuyệt vời.

  Đáp án đúng: C. It is excellent.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371171

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON