YOMEDIA
NONE
 • Find one odd word A, B, C or D

  Câu hỏi:

  Find one odd word: windy, cloudy, sky, rainy

  • A. windy
  • B. cloudy
  • C. sky
  • D. rainy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. windy: có gió

  B. cloudy: có mây

  C. sky: bầu trời

  D. rainy: có mưa

  Đáp án A, B, D đều là các tính từ chỉ thời tiết

  Đáp án C là danh từ, có nghĩa là "bầu trời"

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371161

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON