YOMEDIA
NONE
 • Find the mistake in the following sentences

  Câu hỏi:

  Find the mistake: What’s the matter by you?

  • A. What’s
  • B. the
  • C. by
  • D. you

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sửa: by thành with;

  What’s the matter with you?

  Dịch: Có chuyện gì với bạn?

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371174

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON