YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going to Paris.

  • A. How
  • B. What
  • C. Where
  • D. Who

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức về từ để hỏi

  Where: ở đâu

  Where are you going this summer holiday? ~ I’m going to Paris.

  Dịch: Bạn sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ hè này? ~ Tôi sẽ đến Paris.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371185

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON