YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  ………….. is it from Hanoi to Hue? ~ About 900 kilometers.

  • A. How old
  • B. How
  • C. How far
  • D. How many

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cấu trúc hỏi về bao xa: How far ........

  How far is it from Hanoi to Hue? ~ About 900 kilometers.

  Dịch: Từ Hà Nội đến Huế bao xa? ~ Khoảng 900 km.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371187

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON