AMBIENT
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  What / happen / when / there / no energy / earth?

  • A. What will happen when there are no energy on earth?
  • B. What will happen when there is no energy on earth?
  • C. What happen when there is no energy on earth?
  • D. What will happen when there are no energy earth?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>