ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vườn gieo ươm là nơi dùng để làm gì?

   
  • A. Chăm sóc cây giống đảm bảo cây phát triển khoẻ mạnh
    
  • B. Tạo ra nhiều giống cây mới phục vụ cho công tác trồng trọt
    
  • C. Sản xuất cây giống phục vụ cho việc trồng cây gây rừng
    
  • D. Tất cả đều sai
    
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vườn gieo ươm là nơi sản xuất cây giống phục vụ cho việc trồng cây gây rừng

   
  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 176358

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1