YOMEDIA
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Kích thước luống đất của nơi ươm giống là bao nhiêu?

  • A. 10-15m x 0,8-1m
  • B. 15-18m x 1-1,2m
  • C. 10-12m x 0,5-0,8m
  • D. 10-15m x 0,8-1,2m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kích thước luống đất của nơi ươm giống là: 10-15m x 0,8-1m

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 176362

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON